do szkoły ze strażą miejską

W dniach   1-4  września  płoccy strażnicy miejscy prowadzić będą, jak co roku działania przebiegające pod hasłem -  „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ”

 

Podczas akcji mundurowi pomagać będą najmłodszym bezpiecznie przejść przez najbardziej zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych zlokalizowane
w pobliżu szkół.  Działania prewencyjno – profilaktyczne Straż Miejska  prowadziła  będzie  wspólnie z Komendą Miejską Policji w Płocku.

 

 

OTO szczegóły naszych działań:

 

1)  W  rejonach szkół znajdujących się w pobliżu ulic: Miodowa/Mościckiego, Miodowa/ Jaśminowa, Kutrzeby i Korczaka stać będą patrole Straży Miejskiej, które czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci. Nasze działania, jak co roku prowadzone będą pod hasłem:„Bezpieczna droga do szkoły ”.

 godziny  prowadzonych działań w rejonach szkół - 7.00 - 9.00 oraz 11.00 - 14.00

 

2) Przez rok szkolny w godz. 7.30 – 9.00 przy najruchliwszych przejściach dla pieszych znajdujących się w okolicach szkół podstawowych pracować będą tzw. „przeprowadzacze”.

Przeprowadzacze  pomagać będą dzieciom bezpiecznie dotrzeć do szkoły na:

- ul. Bielskiej SP Nr 1 (przy  poczcie),

- ul. Jasna – SP Nr 18 ,

 

Osoby, te będą ubrane w płaszcze odblaskowe i tarcze STOP. Przeprowadzacze to osoby bezrobotne, które zostały przeszkolone z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym.

 

3) Działania prewencyjno – profilaktyczne Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej  przeprowadzone zostaną w dniach:

- 1 września w rejonie SP Nr 21 – w godz.8.00 – 10.20 ,

- 2  września w rejonie SP Nr 12 –  godz. 7.40

- 2 września w rejonie SP Nr 3 – godz. 9.40,

- 3 września w rejonie SP Nr 11 –  godz. 7.30.

 

Przez pierwsze dni września  działania Straży Miejskiej będą miały charakter czysto prewencyjny. Z doświadczenia, bowiem wiemy, że w tych pierwszych dniach  szkoły strażnicy przeważnie będą pouczać rodziców, czy też opiekunów, którzy śpiesząc się
z dziećmi do szkoły przechodzić będą w miejscach do tego celu niewyznaczonych.

Funkcjonariusze zwracać będą również baczną uwagę na prawidłowe parkowanie.

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png