święto płockich strażników miejskich

Dziś w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Otolińskiej odbyły się uroczystości związane ze Świętem Straży Miejskiej. W spotkaniu  wzięli udział: zastępca prezydenta miasta Płocka Piotr Dyśkiwicz, kapelan Straży Miejskiej ksiądz Kanonik Andrzej Smoleń oraz pracownicy Straży Miejskiej w Płocku.

 

Z powodu pandemii koronowirusa awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody podczas przedpołudniowych uroczystości odebrali, tylko strażnicy pełniący dziś służbę.

 

Przypominamy, że ustawowe święto Straży Miejskiej przypada na dzień 29 sierpnia.  Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. określającej zasady działania straży gminnej.

 

W uznaniu zaangażowania w realizację i  wykonywanie obowiązków służbowych oraz sumienną i rzetelną pracę na rzecz ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Płocka -  Komendant straży Miejskiej Piotr Umiński awansował na wyższe stanowiska służbowe 11 osób ponadto zdecydowano również przyznać 11 osobom nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Płocka.

 

Awansowano  na wyższe stanowiska służbowe:

 

 1.    młodszego specjalistę Annę Fortas na stanowisko specjalisty,
 2.      młodszego specjalistę Dariusza Golębę na stanowisko specjalisty,
 3.      młodszego specjalistę Krzysztofa Kociołka na stanowisko specjalisty,
 4.      młodszego specjalistę Krzysztofa Szymborskiego na stanowisko specjalisty,
 5.      młodszego specjalistę Bartosza Wielkopolskiego na stanowisko specjalisty,
 6.      aplikant Magdalenę Dziedzicką na stanowisko młodszego strażnika,
 7.      aplikant Agnieszke Kostrzewa na stanowisko młodszego strażnika,
 8.      aplikant Agnieszkę Przybylińską na stanowisko młodszego strażnika,
 9.      aplikant Anne Kargiel -  Kamińską na stanowisko młodszego strażnika,
 10. referent Jolantę Krakowską na stanowisko samodzielnego referenta,
 11. referenta Piotra Chmielewskiego na stanowisko samodzielnego referenta.

 

 

Nagrodą pieniężną Prezydenta Miasta Płocka wyróżniono następujące osoby:

 

 1.   Andrzeja Boruckiego – starszego inspektora w Zespole Zabezpieczenia Technicznego,
 2.      Jolante Głowacką – starszego inspektora – rzecznika prasowego
 3.      Arkadiusza Agackiego – starszego inspektora w Referacie Strażników Rejonowych,
 4.      Piotra Kaczorowskiego – starszego specjalistę w Referacie Ochrony Obiektów,
 5.      Bogusławę Kopaczewską – młodszego specjalistę w Referacie Ochrony Obiektów,
 6.      Zbigniewa Trzcińskiego - młodszego specjalistę w Zespole Wykroczeń,
 7.      Łukasza Kiełpińskiego – strażnika w Referacie Patrolowo – Interwencyjnym,
 8.      Patrycje Rachowicz – młodszego strażnika w Referacie Patrolowo – Interwencyjnym,
 9.      Marlene Borucką – inspektora w Zespole Księgowości i Finansów,
 10. Katarzynę  Rosiek – samodzielnego referenta w Zespole Monitoringu Miejskiego,
 11. Piotra Bajora – referenta w Zespole Monitoringu Miejskiego.

 

W swoim przemówieniu Komendant Straży Miejskiej Piotr Umiński powiedział m.in. : - „Dzień Straży Miejskiej ustanowiony został w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku określającej zasady działania wszystkich jednostek straży gminnych, miejskich. Ten ważny dla nas dzień jest świętem zarówno umundurowanych funkcjonariuszy jak i wszystkich pracowników administracyjnych i obsługi. Jesteśmy po to aby strzec porządku publicznego. Praca na rzecz społeczeństwa lokalnego, na rzecz drugiego człowieka to wielkie wyzwanie, wymagające dużego poświęcenia i dochowania wierności podstawowym ideałom, zwłaszcza w takim trudnym czasie, w czasie pandemii. Chcemy, by praca strażnika miejskiego była dobrze postrzegana i doceniana przez społeczeństwo. Nie jest tajemnicą, że żadna nawet najlepiej wyposażona jednostka, nie osiągnie zamierzonych celów bez rzetelnej i oddanej pracy swoich funkcjonariuszy. Swoją codzienną służbą udowadniacie, że jesteśmy potrzebni naszemu miastu i jego mieszkańcom Przed nami stoi wiele zadań, które nałożył na nas ustawodawca, ale przede wszystkim zadania nałożyła na nas społeczność lokalna miasta Płocka.  Chciałbym szczególnie podziękować Prezydentowi Miasta Płocka Panu Andrzejowi Nowakowskiemu oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Panu Piotrowi Dyśkiewiczowi za codzienną życzliwość, zrozumienie i wsparcie.

 

Zastępca Prezydenta Piotr Dyśkiewicz podziękował wszystkim funkcjonariuszom za sumienne wykonywanie swoich obowiązków dzięki którym nasze miasto staje się przestrzenią bezpieczną i dobrą do życia. Wasza praca niesie ze sobą niewątpliwie wiele wyzwań, wymagających niejednokrotnie szczególnych zdolności w rozwiązywaniu codziennych problemów miasta. Niech nigdy nie zabraknie Wam gorliwości i sił do podjęcia się zadania, od którego zależeć może bezpieczeństwo drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png