podpisaliśmy porozumienie ( 26.10.18 r. )

Komendant Straży Miejskiej Piotr Umiński  i Dyrektor  Generalny I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku Jarosław Chrobot  podpisali porozumienie o podjęciu współpracy w zakresie edukacji młodzieży oraz pomocy w realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej.

 

Porozumienie podpisane zostało w siedzibie szkoły przy al. Kilińskiego 12.  Obie instytucje zadeklarowały współpracę przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku.

 

Zakładana współpraca polegała będzie m.in. na:

 

- przybliżeniu uczniom  specyfiki służby strażników Straży Miejskiej w oparciu o prelekcje, współuczestnictwo w patrolach i przekazanie wiedzy z zakresu prewencji i bezpieczeństwa lokalnego,

- promowaniu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o aktywizację młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

- prowadzenie wspólnych działań profilaktyczno – prewencyjnych,

- zapobieganiu przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie uczniów do poznawania i definiowania problemów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście,

- podniesieniu zaufania w relacjach na linii młodzi ludzie – Straż Miejska.

 

Podpisane  porozumienie między Strażą Miejską a I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy, to tak naprawdę sformalizowanie prowadzonych już od pewnego czasu wspólnych działań profilaktyczno – prewencyjnych. Chodzi m.in. o takie wspólne akcje, jak np. „Nie daj zrobić się w jajo” czy „Bezpieczne Święta Bożego Narodzenia”. Przypominamy, że podczas tych działań  prewencyjnych mieszane patrole składające się ze strażnika miejskiego, policjanta i uczniów ubranych w wojskowe mundury rozdają mieszkańcom ulotki  m.in. z poradami, jak się ustrzec przed kradzieżami i zabezpieczyć mieszkanie lub samochód przed włamaniem. Natomiast 1 listopada uczniowie pomagają strażnikom miejskim przy zabezpieczeniu parkingów przy cmentarzach.

 

Komendanta SM Piotr Umiński:

„Nie ukrywam, że jestem zadowolony z podpisania tego porozumienia. To podpisane porozumienie, to początek dobrze zapowiadającej się współpracy w zakresie  edukacji młodzieży szkolnej.  Ścisła współpraca między Strażą Miejską i szkołą będzie na pewno pomocna w kształtowaniu wśród młodzieży właściwych postaw dla poszanowania prawa
i porządku publicznego. Podniesie świadomość prawną tych młodych osób oraz kształtować będzie właściwe postawy etyczne. Już za kilka dni planujemy dla, tych młodych ludzi pierwsze prawdziwe wyzywanie – 1 listopada w rejonach oraz na płockich cmentarzach. Uczniowie wspólnie ze strażnikami miejskimi będą odpowiedzialni m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby, czy niesienie pomocy oczekującym wsparcia i informacji".

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif