strażnicy w szkole

Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej rozpoczął zajęcia w szkołach. Pierwsze powakacyjne zajęcia strażnicy poprowadzili dla grupy 52 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 15.

 

 


 

 

„Bezpieczna Droga do Szkoły ze Strażą Miejską i Lwem Honorkiem” – to nazwa programu profilaktycznego, skierowanego głównie do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych. Celem, tego programu jest m.in. zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, chodniku, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Na zajęciach profilaktycznych omawiana jest, także konieczność noszenia przy ubraniu lub tornistrze elementów odblaskowych. Na zakończenie zajęć wszystkim pierwszakom strażnicy z ZPiKS wręczają odblaski. Ponadto funkcjonariusze dla wszystkich klas I – III mają, także  specjalny plakat z numerami alarmowymi, i super plakat na szkolny korytarz dotyczący „Bezpiecznej Drogi dla Szkoły ze Strażą Miejską i Lwem Honorkiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do prowadzenia szkolnych pogadanek wykorzystywany jest również film nagrany przez Straż Miejską wspólnie z Komunikację Miejską. Film edukacyjny nosi tytuł „Bezpieczna droga do szkoły”.

Ponadto wzorem ubiegłego roku pod wybrane placówki oświatowe, podjedzie autobus Komunikacji Miejskiej i odbędą się wtedy w nietypowych warunkach, bo wewnątrz autobusu dodatkowe zajęcia praktyczne, dotyczące poprawnego zachowanie się w środkach komunikacji publicznej.

Z kolei dla dzieci ze szkół, usytuowanych w pobliżu torowisk kolejowych Zespół Profilaktyki i Komunikacji Społecznej dodatkowo zaplanował, także spotkania z pracownikiem Służby Ochrony Kolei.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif