zimowe obowiązki ( 17.01.18r.)

W związku z koniecznością odśnieżania chodników Straż Miejska w Płocku przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( z dn. 13 września 1996 r. z późn. zm.) oraz Uchwały Rady  Płocka ( Nr 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r.).


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych do drogi publicznej wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy; zgodnie z art. 5. ust. 1, pkt 4 ucpg właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój  lub parkowanie pojazdów samochodowych.  Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz nie bezpośrednio na pniu drzew.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif