Audioriver - podsumowanie

W ciągu trzech dni trwania  na terenie plaży nad Wisłą imprezy masowej Audioriver, Straż Miejska nie odnotowała żadnych niepokojących zdarzeń związanych z festiwalem.

 

Natomiast w czasie patrolowania rejonu przyległego do miejsca odbywania się imprezy masowej strażnicy podjęli łącznie 62 interwencje:

  • Art. 144 KW – niszczenie zieleni – 10 pouczeń, 4 wezwania do stawiennictwa w Straży Miejskiej,
  • Art. 145 KW – zaśmiecanie – 1 pouczenie,
  • Art. 140 KW – nieobyczajny wybryk – 17 sprawców – 9 pouczeń, 8 osób przewieziona do Izby Wytrzeźwień
  • Art. 60 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 1 pouczenie
  • Art. 92 § 1 KW – niestosowanie się do znaków drogowych – 3 pouczenia w związku  z niestosowaniem się do znaku B-1 (zakaz ruchu) oraz 6 pouczeń w związku z niestosowaniem się do znaku D – 18 (postój taksówek), w 10 przypadkach wystawiono wezwanie do stawiennictwa w Straży Miejskiej w związku z naruszeniem przepisów  o parkowaniu (strefa zamieszkania D-40) a w 10 udzielono pouczenia.

 

Sama impreza „Audioriver 2018” nie spowodowała nadzwyczajnego zwiększenia liczby interwencji podejmowanych przez Straż Miejską.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif