kontrole płockich osiedli ( 19.03.19 r. )

Rejonowi Straży Miejskiej rozpoczęli kontrole płockich  osiedli.  Kontrole potrwają do końca kwietnia.

 

Przedmiotem kontroli jest m.in.:

  1. Lustracja budynków pod kątem: ich stanu estetycznego, czystości na osiedlach, stanu technicznego ławek, śmietniczek, placów zabaw,

      2. Stan altanek śmietnikowych i utrzymanie czystości w ich obrębie.

      3. Stan wejść do klatek schodowych, chodników oraz ulicznego oświetlenia.

      4. Stan dróg i prawidłowość ich oznakowania.

 

Strażnicy rejonowi kontrole osiedli będą prowadzić sami lub z przedstawicielem administracji osiedla lub rady osiedla.

 

Po przeprowadzonej kontroli rejonowy informuje przedstawiciela administracji osiedla o wynikach kontroli oraz wyznacza termin usunięcia stwierdzonych usterek czy też uchybień.

 

W latach poprzednich  najczęściej ujawnione nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nietypowych śmieci pozostawionych przy altanach śmietnikowych, wymiany piasku w piaskownicy, ubytków w chodnikach, urwanych koszy na śmieci, zamalowanych znaków drogowych, braku tabliczek z nazwami ulic, piachu i liści zalegających przy krawężnikach i na chodnikach oraz wraków pojazdów.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif